Defragmentace

Grafický cyklus pěti vektorových ilustrací na téma defragmentace. Defragmentace je proces zpětného skládání celku z dílčích částí – fragmentů. Mnou vytvořené intuitivní fragmenty jsou opět složeny do celku a za pomocí digitálního tisku vytištěny na bílý kartón velikosti A2.