E-Book / Arte&Ambiente Montalbano

Arte&Ambiente Montalbano je název elektronické knihy, kterou jsem
vytvořil společně s Kateřinou Hlahůlkovou, při příležitosti letní pracovní
stáže pro italskou uměleckou asociaci Sincresis Arte. Projekt Arte&Ambiente Montalbano je prací polské umělkyně Justyny Gruszczyk a španělského výtvarníka Iaga Eireose, kteří se zabývají multikulturní společností, jejími hranicemi a prostředím. Více informací o projektu zde.

 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player