Hrdinský mýtus / Odloučení, Iniciace a Návrat

Hrdinský mýtus je název grafického cyklu, který jsem vytvořil v rámci
své bakalářské práce na Ostravské univerzitě. Grafický cyklus je rozdělený
do tří základních části, které tvoří pomyslný celek (monomýtus). Hrdinovo mytologické dobrodružství se ubírá obvyklou dráhou, jež opisuje vzorec představovaný přechodovými rituály: Odloučení – Iniciace – Návrat. Hrdina se vydává z každodenního světa do říše nadpřirozených divů, setkává se tam
s úžasnými silami a dosahuje přesvědčivých vítězství. Ze svých tajuplných
a dobrodružných cest se vrací se schopností prokazovat dobrodiní svým bližním. (zdroj: © Joseph Campbell; Tisíc tváří hrdiny)