Studentské noviny / Autistické rejdění

Autistické rejdění byl pilotní projekt, který se snažil o realizaci nového
pojetí studentský novin Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.
Pokus o vytvoření pravidelně vycházející studentské publikace mapující
dění nejenom na Katedře grafiky a kresby, vycházel ze zadání společného ateliérového úkolu pro několik vybraných studentů Obalového a knižního designu. Výsledná grafická podoba ani obsahový koncept se nakonec
nikdy skutečně nerealizoval.