Plakát / Mezi

Dvě varianty sítotiskového plakátu ve velikosti A1 na zadané téma.
Plakáty zobrazují tzv. imaginární prostor, který se nachází "mezi"
mnou vytvořenými 3D objekty (záměrně připomínajícími výškové
budovy nebo jinou soudobou architekturu).