Jan Werich / Italské prázdniny

Autorsky zpracovaný cestopis Italské prázdniny. Jan Werich ve své knize popisuje dojmy o jeho cestě s dcerou Janou z Prahy do Říma a zpět, které
pro rozhlas nahrál v roce 1963.