Instalace / Židle

Volná prostorová kompozice na téma "Židle". Instalace vznikla v rámci
společné plenérové výstavy studentských prací Ateliéru obalový a knižní
design a
Ateliéru volné grafiky
FU OU v roce 2012.